P1030545.JPG
Maškarní rej 2015
Porota měla opět těžký úkol, aby vybrala nejhezčí masku. Doufáme, že se děti dobře bavily a že se už nyní těší na příští společné akce.
P1030206.JPG
Den dětí 2014
Dětský den, který pořádala obec společně s hasiči z Toušic a Mlékovic.Všem dobrovolníkům a hasišům, kteří pomohli patří velký dík.