P1010879.JPG
Maškarní rej
Fotky z ,,Maškarního reje pro děti" z 10.března 2012.
P1010611.JPG
,, Rozloučení s prázdninami"
Fotky z akce ,, Rozloučení s prázdninami", která se konala 3. září 2011. 
Konec%20pr%EF%BF%BDznin%20,%20Zoo,%20%EF%BF%BDarod%EF%BF%BDjnice%20188.jpg
Posezení s hudbou
Fotky z akce ,,Posezení s hudbou", která se konala v lednu 2010.