Zastupitelstvo obce Toušice

starostka: Hana Pazderová
místostarosta: Jiří Štika
členové zastupitelstva: Pavel Krejčí
  Miroslav Vendl
  Jan Zach
  Martin Šmejkal
  Ondřej Vedral, Ing.
  FINANČNÍ VÝBOR:
předseda:
člen:
člen:

KONTROLNÍ VÝBOR:
předseda:
člen:
člen:

Pavel Krejčí
Jan Zach
Ondřej Vedral, Ing.


Martin Šmejkal
Miroslav Vendl
Petr Církva