INFORMACE - KANALIZACE

OZNÁMENÍ - CENA STOČNÉHO NA ROK 2024

OZNÁMENÍ - CENA STOČNÉHO NA ROK 2023

OZNÁMENÍ - CENA STOČNÉHO NA ROK 2022

zde

OZNÁMENÍ - CENA STOČNÉHO NA ROK 2021

Cena stočného na rok 2020

informace zde

Výsledek hospodaření za rok 2018
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

zde