Úřední deska obce Toušice

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Toušice dne 14.6.2021
Popis:
Vyvěšeno od: Jun 7, 2021 | Sejmuto: Jun 15, 2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva 12.04.2021
Popis:
Vyvěšeno od: Jun 2, 2021 | Sejmuto: Jun 30, 2021
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce - do 05/2021
Popis:
Vyvěšeno od: May 31, 2021 | Sejmuto: Jul 2, 2021
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce - od 05/2020
Popis:
Vyvěšeno od: May 31, 2021 | Sejmuto: Jul 2, 2021
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce - součtové
Popis:
Vyvěšeno od: May 31, 2021 | Sejmuto: Jul 2, 2021
Ministerstvo zemědělství - oznámení o návrzích obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Popis:
Vyvěšeno od: May 31, 2021 | Sejmuto: Jun 18, 2021
Rozhodnutí - č.j. Státní pozemkový úřad 003034/2021 - o jednoduchých pozemkových úpravách v částech k.ú. Kouřim a Toušice
Popis:
Vyvěšeno od: May 31, 2021 | Sejmuto: Jun 15, 2021
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021
Popis:
Vyvěšeno od: May 11, 2021 | Sejmuto: Jun 16, 2021
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území (k. ú.) Bošice u Kouřimi a v částech k. ú. Přebozy a Toušice – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek, pozvánka na konzultaci
Popis:
Vyvěšeno od: Apr 28, 2021 | Sejmuto:
Archiv Úřední desky »