Zastupitelstvo obce Toušice

starostka: Hana Pazderová
místostarosta: Bc. Libor Janoud
členové zastupitelstva: Jan Zach
  Jiří Štika
  Pavel Krejčí
  Martin Šmejkal
  Martina Petrů

Výbory

Finanční výbor

předseda:           Pavel Krejčí
členové:           Jan Zach
            Anton Stepak
 

Kontrolní výbor

předseda: Jiří Štika
členové: Martin Šmejkal
  Martina Petrů