Aktuální informace

Informační leták Ministerstva zdravotnictví ČR

Změna úředních hodin na Obecním úřadě

Volné pracovní pozice - Domácí hospic Kolín

Upozornění - svoz jedlých olejů a tuků, NYKOS a.s.

Sběrné místo pro větve a roští

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie

 

Clementas - ubytování pro zaměstance

Kontejner na velkobjemový odpad dne 4.9.2020 - 6.9.2020

Výzva pro odběratele pitné vody

zde

Harmonogram svozu plastů v roce 2020

zde

NYKOS a. s.- nabídka zaměstnání

Domácí hospic Srdcem - nabídka služeb v našem regionu

Sběrné místo pro bioodpad v Mlékovicích

informace zde

Kotlíkové dotace naposledy ve vašem kraji

informace zde

Pečovatelská služba pro občany Toušic a Mlékovic

informace zde

Gastro instant, spol. s. r. o. Kouřim - nabídka práce

informace zde

Cena vodného na rok 2020

informace zde

Cena stočného na rok 2020

informace zde

Svoz jedlých olejů

informace zde

Chraňte domov i sebe

informace zde

Upozornění - kontejnery na tříděný odpad

informace zde

Smlouvy o dodávce pitné vody s odběrateli

informace zde

návrh smlouvy

všeobecné podmínky

reklamační řád

Pojízdná prodejna s pečivem 

obec Mlékovice

obec Toušice

E - domek

Tento E-domek je otevřen každou poslední sobotu v měsíci od 8:00 - 9:00 hodin v Kouřimi na náměstí v technickém dvoře.
Můžete do něj bezplatně odkládat nebezpečný odpad, více na informačním letáku.