Aktuální informace

Václavské posvícení v Toušicích

informace zde

Sběrné místo pro bioodpad v Toušicích

informace zde

Sběrné místo pro bioodpad v Mlékovicích

informace zde

Město Pečky informuje - možnost parkování v době uzavírky hl. silnice

informace zde

Upozornění - kontejnery na tříděný odpad

informace zde

Úplný rozbor pitné vody z veřejného vodovodu obce Toušice - rok 2019

zde

Cena vodného na rok 2019

informace zde

Cena stočného na rok 2019

informace zde

Smlouvy o dodávce pitné vody s odběrateli

informace zde

návrh smlouvy

všeobecné podmínky

reklamační řád

Placení místních poplatků za rok 2019

informace zde

Harmonogram svozu odpadu v obci Toušice a Mlékovice - 2019

zde
Pečovatelská služba pro občany Toušic a Mlékovic

Výzva pro odběratele pitné vody

zdePojízdná prodejna s pečivem 

  


 KANALIZACE  V  OBCI  TOUŠICE 
Podmínky k odvádění odpadních vodE - domek


Tento E-domek je otevřen každou poslední sobotu v měsíci od 8:00 - 9:00 hodin v Kouřimi na náměstí v technickém dvoře.
Můžete do něj bezplatně odkládat nebezpečný odpad, více na informačním letáku.