Aktuální informace

Oznámení - možnost vyřezání náletů na dně Mlékovického rybníka

informace zde

Placení místních poplatků za rok 2019

informace zde

Cena stočného na rok 2019

informace zde

Cena vodného na rok 2019

informace zde

Úplný rozbor pitné vody z veřejného vodovodu obce Toušice

zde

Harmonogram svozu odpadu v obci Toušice a Mlékovice - 2019

zde
Pečovatelská služba pro občany Toušic a Mlékovic

Nabídka výuky baletu pro děti

informace zde

Výzva pro odběratele pitné vody

zdePojízdná prodejna s pečivem 

  


 KANALIZACE  V  OBCI  TOUŠICE 
Podmínky k odvádění odpadních vodE - domek


Tento E-domek je otevřen každou poslední sobotu v měsíci od 8:00 - 9:00 hodin v Kouřimi na náměstí v technickém dvoře.
Můžete do něj bezplatně odkládat nebezpečný odpad, více na informačním letáku.