Informace - kanalizace

OZNÁMENÍ - CENA STOČNÉHO NA ROK 2021

Cena stočného na rok 2020

informace zde

Výsledek hospodaření za rok 2018
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

zde