Informace - vodovod 

Výsledek hospodaření za rok 2018
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

zde

Cena vodného na rok 2019

informace zde

Smlouvy o dodávce pitné vody s odběrateli

informace zde

návrh smlouvy

všeobecné podmínky

reklamační řád

Úplný rozbor pitné vody z veřejného vodovodu obce Toušice - rok 2019

zde