Úřední deska obce Toušice

Svazek obcí NY-KO Závěrečný účet za rok 2020
Popis:
Vyvěšeno od: Jul 7, 2021 | Sejmuto:
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území (k. ú.) Bošice u Kouřimi a v částech k. ú. Přebozy a Toušice – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek, pozvánka na konzultaci
Popis:
Vyvěšeno od: Apr 28, 2021 | Sejmuto:
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64-64 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
Popis:
Vyvěšeno od: Mar 24, 2021 | Sejmuto:
Termín zápisu a kritérií přijetí k povinné školní docházce 2021/2022 - ZŠ Miloše Šolleho Kouřim
Popis:
Vyvěšeno od: Mar 10, 2021 | Sejmuto:
Návrh závěrečného účtu svazku NY-KO za rok 2020
Popis:
Vyvěšeno od: Feb 26, 2021 | Sejmuto:
Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
Popis:
Vyvěšeno od: Feb 22, 2021 | Sejmuto:
Nařízení státní veterinární správy - Ptačí chřipka
Popis:
Vyvěšeno od: Jan 27, 2021 | Sejmuto:
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 1335/2020
Popis:
Vyvěšeno od: Dec 21, 2020 | Sejmuto:
Archiv Úřední desky »