Archiv úřední desky

OZNÁMENÍ - zahájení řízení veřejnou vyhláškou
zde
Popis:
Prodloužení platnosti stavebního povolení ke stavbě ,, Toušice, Mlékovice - splašková tlaková kanalizace, ČOV a vodovod" na pozemcích v k.ú. Toušice a Mlékovice.
Vyvěšeno od: Feb 10, 2012 | Sejmuto: Feb 27, 2012
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
zde
Popis:
Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje formou opatření obecné povahy.
Vyvěšeno od: Feb 8, 2012 | Sejmuto: Feb 24, 2012