Archiv úřední desky

Oznámení - zrušení živnostenských oprávnění
Popis:
Městský úřad Kolín, obecní živnostenský úřad ruší živnostenské oprávnění fyzické osobě paní Ivaně Danielové.
Vyvěšeno od: Apr 26, 2012 | Sejmuto: May 14, 2012
Výběrové řízení na nejvhodnější nabídku ke koupi nemovitosti
zde
Popis:
Zdravotnické zabezpečení krizových stavů vyhlašuje VIII. kolo výběrového řízení.
Vyvěšeno od: Apr 25, 2012 | Sejmuto: May 7, 2012
Závěrečný účet svazku obcí NY-KO za rok 2011
Popis:
Vyvěšeno od: Apr 19, 2012 | Sejmuto: May 4, 2012
Závěrečný účet svazku obcí NY-KO za rok 2011
Popis:
Vyvěšeno od: Apr 19, 2012 | Sejmuto: May 4, 2012
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Daň z nemovitostí na rok 2012
Popis:
Finanční úřad oznamuje že ode dne 16.4.2012 do dne 16.5.2012 bude zpřístupněn hromadný předpisný seznam, jímž se stanovuje daň z nemovitostí na rok 2012.
Vyvěšeno od: Apr 15, 2012 | Sejmuto: May 17, 2012
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Popis:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 18.4.2012 od 18:00 hodin.
Vyvěšeno od: Apr 11, 2012 | Sejmuto: Apr 19, 2012
ROZHODNUTÍ - prodloužení stavebního povolení
Popis:
Prodloužení platnosti stavebního povolení ke stavbě ,, Toušice, Mlékovice - splašková tlaková kanalizace, ČOV a vodovod" na pozemcích v k.ú. Toušice a Mlékovice.
Vyvěšeno od: Apr 4, 2012 | Sejmuto: Apr 20, 2012