Archiv úřední desky

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci
zde
Popis:
,,Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"
Vyvěšeno od: Jan 9, 2015 | Sejmuto: Feb 15, 2015