Archiv úřední desky

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 27.11.2013
Popis:
Vyvěšeno od: Nov 19, 2013 | Sejmuto: Nov 28, 2013
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Toušice
zde
Popis:
Katastrální úřad oznamuje dokončení obnovy katastrálního operátu v k.ú.Toušice.
Vyvěšeno od: Nov 7, 2013 | Sejmuto: Dec 9, 2013